Het Gilde kent leden, buitengewone leden en ereleden, allen zijnde schutters van het Gilde.
Leden van het Gilde kunnen zijn mannelijke ingezetenen van Lobith en Tolkamer, die tijdens de kermisviering de ouderdom van zestien jaren hebben bereikt. Niet-inwoners van Lobith en Tolkamer kunnen als buitengewone leden worden toegelaten.
De leden en buitengewone leden moeten zijn van onbesproken gedrag !

Zo staat te lezen in artikel 4 van de Statuten.

Per 1 januari 2013 kent het Gilde 615 leden.

De schutter is te herkennen aan zijn lidmaatschaps medaille. Het dragen hiervan is verplicht tijdens de avondactiviteiten.

In veel gevallen is zowel de vader als de zoon schutter.
In een enkel geval is zelfs een 3e generatie lid.

Hendriks

 Pieter Hendriks     Tonnie Hendriks    Bas Hendriks

 

Jansen

Kevin Jansen         Boy Jansen      Harry Jansen

 

Stoll

Sjoerd Stoll        Broer Stoll          Ernest Stoll