Het Dagelijks Bestuur van Schuttersgilde E.M.M. – Theo Boerhof, Mark Lamers en Roy Gerritzen – en Commandant Piet Mulder brengen de jubileumsmedaille naar:

Jubilaris Soort Jubileum
Fransen G.TH. 70 jaar lid (Oud-Officier en Oud-Senator)
Heijmink H.J.B. 60 jaar lid (Oud-Officier)
Smeeten W.H. 60 jaar lid (Oud-Officier)
Timmermans B.J.M. 50 jaar lid (Oud-Officier)
Cornielje B.A.T.M. 50 jaar lid (i.v.m. ziekte uitgereikt aan zijn vrouw Marian).

De 25- en 40-jarige Jubilarissen krijgen hun medaille uitgereikt tijdens het Nieuwjaarsbal op zaterdagavond 9 januari 2021.