In 1954 is de Stichting Gilde-attributen opgericht, die alle het Gilde toebehorende eigendommen beheerd, zoals o.a het koningszilver, de vaandels, prijsmedailles die door het Gilde gewonnen zijn, foto’s, documenten etc. Mocht de vereniging ooit op houden te bestaan, dan komt het vermogen onder toezicht van het gemeentebestuur van Rijnwaarden. Deze moet dan een nieuw dagelijks bestuur benoemen, die de beheerstaak overneemt.


KONINGSZILVER.

Het koningszilver van de schutterij bestaat uit 2 delen. De ‘oude’ keten, vaak het Thorbecke-zilver genoemd, bestaat uit een handgeweven band vermoedelijk uit de 17e eeuw met daaraan bevestigd 30 zilveren medailles en een groot zilveren borststuk.

toren

Op dit borststuk staat in relief afgebeeld het wapen van “Eendracht Maakt Macht”; een gekanteelde toren met 4 schietgaten en het opschrift “Deus Turris Mea” (God is mijn toren). Met zekerheid is te stellen, dat deze toren de grote ronde toren van het Tolhuys moet voorstellen. In deze toren is in 1648 de oprichtingsakte van het Gilde opgemaakt.

Elke medaille aan de koningsketen is voorzien van een jaartal en de naam van de koning van dat jaar, alsmede een familie-wapen of andere inscriptie.

De ‘nieuwe’ koningsketen bestaat uit een zwart fluwelen kazuifel met daarop 107 zilveren medailles. Medailles in uiteenlopende vormen, allen voorzien van jaartal, namen en inscripties. Elk jaar wordt door de koning van dat jaar een nieuwe koningsmedaille aan het Gilde geschonken en aan het kazuifel toegevoegd.

Zilvervoor          Zilverachter
Voorzijde                                                    Achterzijde

Tijdens de jaarlijkse schuttersfeesten worden deze beide koningsketens gedragen door de koning die vergezeld van senaat en officieren diverse rondgangen door de dorpen Lobith en Tolkamer maken.


VAANDELS.

Het Gilde beschikt over 4 vaandels, waarvan er 3 nog gebruikt worden.

Het oudste vaandel is een vaandel uit 1851, wat destijds ter gelegenheid van de ‘heroprichting’ in gebruik genomen is. Dit vaandel is door de tand des tijds behoorlijk aangetast en kan helaas niet meer gebruikt worden.
Dit vaandel wordt bewaard in een vitrinekast en hangt tijdens de schuttersfeesten in het Gildehuis.

oudevaandel

 Van dit vaandel is in de jaren tachtig een replica gemaakt die bij officiele gebeurtenissen met de schutterij meegevoerd wordt.

draagvaandel

Tijdens de viering van het 240 jarig bestaan is aan het Gilde een groot zijden vaandel aangeboden. Dit vaandel gemaakt van rode Ottoman-zijde is voorzien van het met zilver- en gouddraad geborduurde wapen en het opschrift “Schuttersgilde Lobith 1648-1851”. Eind 1997 is dit vaandel grondig gerestaureerd en kan zodoende weer een groot aantal jaren meegedragen worden. Tijdens de nieuwjaarsreceptie op 4 januari 1998 is de viering van het jubileumjaar feestelijk begonnen met het overhandigen van het gerestaureerde vaandel door het officierenkorps aan de president van het Gilde.

 

 

4jan

 

Grvaandelvz         Grvaandelaz
Voorzijde                                                            Achterzijde

Tijdens de viering van het 300 jarig bestaan in 1948 is aan het Gilde een vaandel aangeboden dat het oude vaandel uit 1851 moest vervangen. Dit vaandel wordt bij het uittrekken van de schutterij altijd meegevoerd en bij begrafenissen van schutters voorzien van een zwart fluwelen band als teken van rouw. (Zie begrafeniscommissie)


OVERIG ZILVER.

De Stichting beheert verder alle overige eigendommen van het Gilde, waaronder een grote collectie oude medailles.
Veel van deze medailles zijn tijdens het 300-jarig jubileum aan het Gilde aangeboden door families die deze medailles nog in hun bezit hadden.

In 2011 is het Gilde in bezit gekomen van een zeer bijzondere penning die in 1960 door Z.K.H. Prins Bernard aan de toenmalige schutterskoning L.Voss is aangeboden.

Legpenning

Med_kist-2  Med_kist-1  Med_kast-3


BORDEN.

Buiten vaandels en zilveren medailles en penningen beschikt het Gilde over een aantal mooi bewerkte borden.

DSC_2108

juni 1946

DSC_2173