Lobith houdt eeuwenoude traditie in stand

LOBITH – De jaarlijkse sacramentsprocessie trekt zondag 29 mei weer door de straten van Lobith. De processie is een herinnering aan de kerkwijding van de Lobithse r.k. kerk in 1775, maar voor velen vooral de opening van de kermis en de schuttersfeesten.

Door Carla Droste

“Aan U, o Koning der eeuwen, …” Als de laatste regels van dit lied in een stampvolle kerk zijn gezongen, kan de ‘Lobietse Kermis’ beginnen. Weliswaar is er bij beide schutterijen dan al een paar avonden feest gevierd, maar ná de processie begint voor veel mensen in Lobith en Tolkamer de kermis pas echt. Voordat dit slotlied op zondagmiddag door de kerk galmt, is er rondom het kerkgebouw al veel gebeurd. Tientallen vrijwilligers zijn dan al druk in de weer geweest. Ze hebben de straten rondom de kerk voorzien van vlaggen. Vier rustaltaren opgebouwd en versierd. En fruitmandjes voor zieke dorpelingen bij de altaren klaargezet of bij hen thuisbezorgd. Iedere vrijwilliger weet precies wat hem of haar te doen staat. Henk van Aalten, voorzitter van het processiebestuur: “Het draaiboek verandert maar heel weinig. Veel vrijwilligers doen dit al jaren, dus iedereen kent zijn taak. Zo dragen we allemaal ons steentje bij om deze eeuwenoude traditie in stand te houden.”

Stoet

De zondag na Hemelvaart begint ’s ochtends om 10.00 uur met een Schuttersmis. Klokslag 12.00 uur start de Sacramentsprocessie. De schuttersgilden Excelsior en Eendracht Maakt Macht vormen een belangrijk onderdeel van de plechtige stoet. Tijdens de rondgang verzorgt het Ritmisch Koor vanuit het Dorpshuis teksten, gebeden en liederen. De Leo Harmonie en drumfanfare PCL zorgen vanuit de stoet voor de muzikale omlijsting en het Gemengd Koor zingt bij elk rustaltaar. Ook een groot aantal verenigingen, het gemeentebestuur en inwoners nemen deel aan de processie. Meisjes vanaf een jaar of 4 lopen, geheel volgens traditie, als bruidje mee. En jongens vanaf 7 jaar als lantaarndrager. “Het wordt wel steeds moeilijker om jongens en meisjes te vinden die mee willen lopen”, verzucht Henk. De kern van de processie wordt gevormd door het Allerheiligste (een gewijde hostie in een monstrans), dat door een geestelijke wordt meegedragen. Bij ieder rustaltaar wordt hiermee een zegen gegeven, terwijl er een kanonschot klinkt en de klok wordt geluid.

Biertje

De processie trekt ieder jaar veel belangstellenden van binnen en buiten het dorp. Oud-bewoners komen op kermiszondag graag terug naar hun dorp, om deel te nemen aan de processie of om de stoet voorbij te zien trekken. En om later op de dag, onder het genot van een biertje, oude bekenden te ontmoeten.

Traditie

De processie kent een lange traditie. De rooms-katholieken van Lobith krijgen in 1771 van koning Frederik 2 van Pruisen toestemming om een kerk te stichten en een priester in dienst te nemen. Ter inwijding van de kerk wordt in 1775 de eerste processie gehouden. Verzoeken door andersdenkenden in de 18e en 19e eeuw om de rondgang te laten verbieden zijn nooit gehonoreerd. De processie en de oorspronkelijke route zijn steeds gehandhaafd gebleven en tegenwoordig nemen ook mensen met een andere geloofsovertuiging eraan deel. Henk: “We hebben het nu twee jaar moeten missen. Veel mensen denken dat je geen processie meer mag houden, als die een jaar niet heeft plaatsgevonden, maar dat is een regel uit vroeger tijden. Die is allang niet meer van toepassing.”
In de loop der jaren zijn er wel een paar veranderingen geweest. Voor de Tweede Wereldoorlog werd er bijvoorbeeld een Mariabeeld meegedragen. Ook zijn er lange tijd twee processies per jaar geweest. Eén met de kermis en één een paar weken later op Sacramentsdag. Henk van Aalten weet nog hoe teleurstellend hij die tweede als kind vond: “Als je de kerk uitliep was er niks. Geen kermis. Geen vliegtuigjes of schuitjes, maar een kale, lege markt.”

Toekomst

Tegenwoordig is er één processie. Maar de vraag is, hoe lang deze traditie nog kan blijven bestaan. Henk: “Waarschijnlijk wordt in 2023 of 2024 de kerk, zoals zoveel kerken, aan de eredienst onttrokken. Wat dat voor de processie betekent, moeten we afwachten. Ik ga ervan uit dat we, zolang er geen andere bestemming voor de kerk is gevonden, de processie toch vanuit de kerk kunnen starten. En de materialen voor de processie liggen allemaal opgeslagen in de pastorie. Als de pastorie een andere bestemming krijgt, dan moeten we op zoek naar een andere opslagruimte. Maar we zullen er alles aan doen om de processie door te laten gaan.” Die zorg is er dit jaar nog niet. Zondag trekt de processie gewoon rond. Voor de 245ste keer. En zien we, geheel volgens traditie, bruidjes en lantaarndragers en een priester met monstrans onder een baldakijn. En in de kerk wordt het Tantum Ergo en het Aan U, o Koning der eeuwen gezongen. Dan begint de kermis pas echt.
Ouders van kinderen die willen deelnemen aan de processie kunnen contact opnemen met Doortje Lamers, 0316-543617.

Wachten op het kanonschot

Heel Lobith loopt uit (Foto: Jacqueline Fransen)

De 244e Sacramentsprocessie in Lobith op 2 juni 2019

Aan U o Koning der Eeuwen tijdens de 244e Sacramentsprocessie in Lobith op 2 juni 2019