De geschiedenis herhaalt zich.

Ondanks de nieuwe aanbouw bleef het Gildehuis toch een oud gebouw. De effecten van de tand des tijds waren op verschillende plaatsen duidelijk zichtbaar.

Zelfs een grondige opknapbeurt in 1988 door zelfwerkzaamheid van met name Sektie Sjaak kon niet verbloemen dat het gebouw eigenlijk aan vervanging toe was. Dit leidde in de ledenvergaderingen dan ook regelmatig tot discussies over het al -of niet verantwoord zijn van nieuwbouw of opnieuw verbouw/renovatie. De 2e helft van de jaren 90 stonden dan ook regelmatig in teken van verschillende bouwplannen die soms tot verder dan de tekentafel gingen. Uiteindelijk werd in 2003 in de algemene ledenvergadering met meerderheid van stemmen besloten om het Gildehuis te slopen.

Na het laatste legendarische slotfeest op 30 augustus 2003 ging het gebouw onder de slopershamer. In no-time was het gebouw verdwenen…………..

De dakpannen. Het dak en de muren. Wat eens was “De Troon”.
Tot het laatste moment in top….. En weg……. Opgeruimd staat netjes.