Informatiebulletin Sacramentsprocessie 12 mei 2024

Sacramentsprocessie 2024
Op zondag 12 mei trekt de Sacramentsprocessie weer door de straten van Lobith, als wezenlijk onderdeel van de kermis- en schuttersfeesten en als herinnering aan de kerkwijding van de kerk in Lobith. Dit jaar wordt de processie voor de 247e keer gehouden.
Klokslag 12.00 uur vertrekt de processie vanuit de kerk. De processieboekjes liggen na de Schuttersviering achter in de kerk, in het Gildehuis en bij de rustaltaren. De volgorde van de processie is afgedrukt op de eerste bladzijde van het processieboekje.
Tijdens de processie zullen, vanaf de vier rustaltaren, communie en fruitmandjes worden gebracht naar de zieken van alle gezindten, als teken dat ook aan hen en hun gezinsleden wordt gedacht tijdens deze feestdagen. De processie wordt afgesloten in de kerk. We hopen natuurlijk dat veel mensen zullen deelnemen aan deze mooie traditie of langs de route de processie zullen volgen.

Belangrijke informatie:
Bruidjes en Lantaarndragers
Ook dit jaar is er voor de kinderen weer de gelegenheid om aan de processie deel te nemen. De meisjes (vanaf 4 jaar) kunnen als bruidje meelopen; de jongens (vanaf 7 jaar) worden uitgenodigd als lantaarndrager mee te doen. Kinderen van alle gezindten zijn welkom.
We willen allemaal graag dat onze jaarlijkse processie blijft bestaan. Daartoe hebben we heel erg de hulp van de kinderen nodig. Dat kan alleen met de volledige steun en medewerking van de ouders. We vragen u dan ook uw kinderen aan te sporen om aan de processie deel te nemen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Doortje Lamers, telefoon 0316-543617 of 06-51536917 of via e-mail johanendoortje@gmail.com
Gelegenheid tot het afhalen van een jurkje voor de bruidjes of een T-shirt voor de lantaarndragers is er op zaterdag 4 mei van 19.00 uur tot 20.30 uur; zondag 5 mei 10.30 uur tot 12.00 uur, of woensdag 8 mei van 19.00 uur tot 20.00 uur.
De jurkjes en T-shirts kunnen afgehaald worden aan de pastorie. Het adres is Dorpsdijk 51, Lobith. We willen u vragen om de kleding samen met uw kind(eren) te komen ophalen.
Op dinsdag 21 mei, van 19.00 uur tot 20.00 uur, kunt u de kleding weer inleveren op de pastorie. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Communie tijdens de processie
Als er mensen zijn, die graag de communie willen ontvangen tijdens de processie, kunnen dat doorgeven aan: Mevr. Doortje Lamers, tel.: 0316-543617 of 06-51536917

Fruitmandjes voor de zieken
Zoals u weet, bezorgen wij voor en tijdens de jaarlijkse Sacramentsprocessie fruitmandjes bij de zieken uit Lobith en Tolkamer. Daarbij wordt natuurlijk ook gedacht aan de zieken in de zieken- en verpleegtehuizen. Het uitdelen van fruitmandjes is een blijk van steun en een teken dat we tijdens de processie en de kermis- en schuttersfeesten onze zieken niet vergeten.
Door de veranderingen in de ziekenzorg en de wet op de privacy wordt het voor de Stichting Processie Lobith steeds moeilijker om de namen van zieken, die thuis, in een ziekenhuis of verpleegtehuis verblijven, te achterhalen. Daarom vragen wij uw hulp.
Kent u iemand uit uw familie of omgeving die ziek is en thuis of in een ziekenhuis of verpleegtehuis verblijft, wilt u dan daarvan de naam en het adres aan ons doorgeven?
Op deze manier helpt u ons mee om de kans kleiner te maken, dat we iemand vergeten
U kunt de namen doorgeven aan Doortje Lamers (telefoonnummer 0316-543617,
06-51536917 of e-mailadres: johanendoortje@gmail.com).
Wellicht ten overvloede melden wij u nog dat het gaat om zieken van alle gezindten.

Schuttersviering
Voorafgaande aan de Sacramentsprocessie is er een plechtige Schuttersviering.
Deze viering wordt voorgegaan door pastor Thanh en wordt muzikaal opgeluisterd door het Gemengd Koor en de Leo Harmonie.
Ook zijn de officierenkorpsen en het bestuur van beide schuttersgilden aanwezig.
We hopen dat veel schutters bij deze Schuttersviering aanwezig zullen zijn. Op deze manier kunnen we uiting geven aan het gevoel van saamhorigheid en even stilstaan bij de oorsprong van kermis en schutterijen. Bovendien is het zinvol een korte tijd vrij te maken om onze overleden schutters herdenken.
Daarom een oproep aan de schutters van beide schuttersgilden om de Schuttersviering, voorafgaande aan de Sacramentsprocessie, te bezoeken.
De aanvang van de Schuttersviering is om 10.00 uur.
Tot ziens op zondag 12 mei.

Het bestuur van de Stichting Processie Lobith