Maandag 29 mei 2017 is een Historische dag geworden in de geschiedenis van ons Gilde.

Schutters600x400
Ma-003

De Schutters, die deelnemen aan het Schieten, zijn verzameld in het Gildehuis. Eerst wordt met de Sectiecommandanten de schietvolgorde bepaald van de 5 Secties.

Schuttersgilde EMM is dit jaar lid geworden van de Federatie Gelderse Schuttersgilden en Schutterijen St. Hubertus.
Namens de Federatie zijn Wim Sanders en Brenda Smit uitgenodigd op deze Schuttersmaandag. Hier samen met de President-Koning Theo Boerhof.

Ma-005
SectiePerfectie1-600x450

Esther Pfeijffer is de EERSTE VROUW, die in het bestaan van ons Gilde, PRIJS schiet. Het is de 1e prijs (Kop). Hier samen met Koning Theo Boerhof.

De Dames van Sectie Perfectie bereiden zich voor op hun Vogelschieten en Vogelknuppelen.

Esther Pfeijffer – lid van het bestuur van SALT – schiet als EERSTE VROUW sinds de oprichting in 1648 de 1e Prijs (Kop). Ze wordt onthaald in het Gildehuis door Koning en Hofhouding, Senatoren, oud-Senatoren, bestuur SALT en andere genodigden.

In het programmaboekje staat: “Een eerste prijs voor een dame komt daarmee steeds dichterbij.”

Ma-008
Ma-007

Commandant Piet Mulder, Wim Sanders (Federatie), Burgemeester Ella Schadd-de Boer, Koning Theo Boerhof, Brenda Smit (Federatie) en Senator Michiel Wilde.

Brenda Smit (Federatie), Koning Theo Boerhof, Esther Pfeiffer (1e Prijswinnares EMM), Vice-Precident Mark Lamers en Wim Sanders (Federatie).

Ma-006
Ma-001

Koning Theo Boerhof brengt een bezoek aan Sectie Perfectie. De Sectie, waar hij in het verleden als verantwoordelijk Senator veel mee heeft opgetrokken.

Het Vogelknuppelen wordt begeleid door Senator Ricardo Tankink en Officier Hans van de Weijer. Hier samen met 1e prijs winnares…..

Damesbijophalen600x400
Koningin Knuppelen600x400

Koningin en Dames Hofhouding. Zij worden opgehaald door de Koning en de Heren van de Hofhouding.

Koningin Brigit tijdens het Vogelknuppelen.

Bezoek Schuttersgilde Excelsior

KoningspaarExcelsior600x450
Mark_Excelsior 600x450

Het Koninspaar van EMM Theo en Brigit Boerhof feliciteert het Koningspaar van Excelsior René en Anja de Leeuw.

Voorzitter Excelsior Wim Jansen en Vice-President Mark Lamers

Ma-Officieren600x400
ma-vendelhulde600x400

De Officieren van Schuttersgilde EMM. Onmisbaar…

Vendelhulde voor Koningspaar en Hofhouding.

Ma-Dansen600x400
ma-Einde maandag600x400
Ma-Hofhoudingdanst600x400
ma-grootfeest600x400
SummerlandMa-600x400
Senaatmetborrel600x400

Summerland, bedankt voor jullie geweldige muziek….

Een zeer oude traditie in ons Gilde….

ma-Einde maandag600x400
ma-VicePresident600x400

Het einde van een prachtige maandagavond….

Senator Edwin Wienhoven en Vice-President Mark Lamers zien dat het goed is….