De verschillende jubileumvieringen zijn destijds in de streekbladen uitvoerig beschreven. In rood gedrukt vindt u de letterlijke recenties uit die tijd.

 1923 –  275 jaar Eendracht Maakt Macht.

Het 250-jarig jubileum in 1898 werd op grootse wijze gevierd tesamen met tal van schutterijen uit de omgeving.

“Reeds bij aanvang van het feest ontwaarde men bij de schutters eene opgeruimde en vroolijke stemming. Het weer dat tevoren koud en nat geweest was, was geheel veranderd en de zon scheen hare stralen liefelijk over de feestvierenden. Het leek of alles wilde meewerken, om het feest van het 250-jarig bestaan zoo prachtig mogelijk te doen slagen.”

 

foto1898

 Zo ook het 275-jarig jubileum in 1923.

“Nog nimmer had Lobith zooveel prachtige gilden met hun rijke vendels, oude schilden en banieren door hun straten zien trekken.”

1948 –   300 jaar Eendracht Maakt Macht.

Dat de viering van het 300-jarig jubileum in 1948 dit allemaal moest overtreffen is duidelijk. Dit schuttersfeest werd op zondag door naar schatting zesduizend toeschouwers van elders gadegeslagen.

In de Liemers Lantaern verscheen een artikel met de kop : “Wat Lobith ons geleerd heeft”. De verslaggever, die het feest van nabij en zeer intens had gevolgd geeft met een overvloed aan superlatieven een bloemrijke analyse van de wijze waarop door de schutters van “Eendracht Maakt Macht” het jaarlijkse schuttersfeest eigenlijk gevierd wordt.

 

“Ja, Lobith weet te feesten, Lobith kan een ieder in de Liemers overtuigen dat feesten meer is dan de platte lol van drie dagen aan ’n opgedirkte kermismeid of opgekamde boerenkinkel te hangen; vastgekleefd te zitten aan zijn plaats in de tent voor ’t lieve bierglas of ’t nog lievere jeneverglaasje en maar schreeuwen.
Lobith weet dat echt feesten, echt-blij feestvieren, dat de echte lach van de Liemers ’n stijlvolle is. Ja, ook de Liemers, juist van onze landelijke Liemers.

Iedere boerenjongen hoeft geen opgekamde boerenkinkel te zijn en ieder boerenmeisje nog veel minder een opgedirkte kermismeid. Juist de boerenstijl van de nog dicht daarmee verbonden burgerij van ’n klein stadje kan de mooiste zijn, de meest frisse, bont en kleurrijk als de gang van de seizoenen over ons gezegende land, groots en stoer als de elementen; de stugge aarde, dat ruige materiaal van onze steenfabrieken uit Spiek en Herwen; de wijde, beweeglijke, zilverspiegelende watervloer waarop onze schippers van Tolkamer zich thuisvoelen als wij in onze voortuin; de onberekenbare polderwind, die van over de groene grasvlakten van ’t eiland zo bits en bar aanbeuken kan op die grote windvang; ’t erf van de Lobithse middenstanders om de oude tolburcht; tenslotte de zon, waarna heel dit plaatsje met al de andere nederzettingen in deze polder als een bloemkelk opgeheven staat in die enige toren.

Als God aan een volk al deze dingen, als rijkdommen gegeven heeft, de wijde bloemrijke onstuimige vruchtbare polder, de zilveren Rijnstroom, de wijde alles fris omspoelde luchten, de boven dit vlakke land, meer dan elders nog, eenzame majesteit van de zon, waarin witte, groene, goed en zilver-vonkende vlinders dansen, waarin de vogels hun sierlijke tuimel -en strijkvluchten maken; de zon, waarin onze kinderen spelen met ogen, die haar nog klaar weerspiegelen; is ‘t niet godgeklaagd, is ‘t dan niet oerdwaas al deze rijkdommen voor oog en oor te vergooien in de afstompende bedwelming van een feest waarin slechts een grove smaak voor sterke drankprikkelen ‘n naar nog grover genot vragende tastzin bevrediging vindt; terwijl ‘t zo fijn bewerkte mensenoog, ‘t zo kostelijk genuanceerde menselijk gehoororgaan met wat kakelbont kermisvertoon en misselijk makende kermismuziek bevredigd wordt.

Neen, ga dan mee naar de schutterszaal van onze Eendracht. Wat is hier een meesterlijk effect bereikt door die zacht getinte dicht aaneengelijmde papieren linten, door die stoerdere en fellere zuilen van kleur langs de muur, door die allesomvangende schildering van Eendracht’s wapen op ‘t podium.
Neen, dan had ge moeten zijn in de optocht van Zondagmiddag, met zijn weelderige gewaden van vrouwen, mannen en knapen uit drie voorbije eeuwen, met zijn koningspaar en hofhouding, senaat, 22 officieren en vendelzwaaiers en niet in het minst door het groot aantal schutters , meer dan 250 staat Lobiths E.M.M niet alleen aan de spits van alle Gelderse, maar van alle Nederlandse plattelandsschutterijen en dorpsgilden”

 

foto1948

 1998 –  350 jaar Eendracht Maakt Macht.

Eendracht zou Eendracht Maakt Macht niet zijn als het 350-jarig jubileum in 1998 het hierboven beschrevene niet zou overtreffen.
Alhoewel dit zeker niet het doel was, werd toch in 1992 al begonnen met de voorbereidingen.  Er werd een commissie gevormd bestaande uit een aantal actieve leden die de organisatie van dit feest voor hun rekening gingen nemen.

En het resultaat was er naar.
Het 350-jarig jubileum werd groots gevierd, verspreid over het hele jaar.

Tijdens de druk bezochte receptie ontving het Gilde uit handen van toenmalig burgemeester Burgering de Koninklijke Erepenning.

Koninklijke erepenningDSC_2137 

 

Hieronder ziet u de beknopte agenda van de festiviteiten.

 • 4 januari 1998
  Nieuwjaarsbijeenkomst in het Gildehuis.
  Expositie Gilde-attributen / oude films.
  Ingebruikname gerestaureerde vaandel.
 • 5 januari 1998
  Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Rijnwaarden.
  Onthulling van een vitrine met het koningszilver van E.M.M.
 • 24 t/m 27 mei
  Lobithse kermis / schuttersfeesten.
  25 mei : Koningschieten.
 • 24 juni 1998
  Herdenkingsbijeenkomst in het Gildehuis.
  Herdenking van de oprichting van het schuttersgilde “Eendracht Maakt Macht” met :
  – aanbieden herdenkingsplaquette.
  – aanbieden jubileumboek.
  – receptie.19 t/m 21 september 1998.
  Jubileumweekend.
  Tijdens dit weekend is op de markt in Lobith een nostalgische
  kermis opgebouwd , met uitsluitend nostalgische kermisattracties.

  19 september
  – Kinderspelen.
  – Schuttersmis.
  – Openingsbal.
  20 september
  – Festival tesamen met schutterijen uit de omgeving.
  – Schietwedstrijden voor gasten en oud-koningen.
  – Jubileumbal.
  21 september
  – Schuttersontbijt.
  – Bezoek aan Tolkamer voor afhalen koningspaar en hofhouding.
  – Schietwedstrijden voor schutters.
  – Slotbal.

jub350