Het Officierenkorps.

Het Gilde kent een Korps Hoogwaardigheidsbekleders genaamd het Officierenkorps. Artikel 8 van de Statuten beschrijft de taken en samenstelling van het Korps. De leden van het ge-uniformeerde korps worden elk jaar tijdens de Hemelvaartvergadering benoemd, echter de praktijk leert dat de meeste leden officier voor het leven zijn.
 
Foto Kermis 2022.

Het officierenkorps bestaat uit :

Commandant : Piet Mulder
Kapitein : Rob Wilde
Adjudanten : Erik-Jan Langenhof
    Theo Lintsen
Ordonnansen : Mart Bodde
    Fedor Naterop
Vendeliers : Hans van de Weijer
    Daan ten Berge
    Dave Banning
    Daan Verborg
    Koen Verborg
Luitenanten : Sjaak Geurds
    Bennie Heebing
    Tom Klutman
    Hans Smeeten
Vaandel Officieren : Wilbert Stapelvoort
    Timmy Eveleens
    Michiel Timmermans
    Jeroen van der Werf
    Kjeld Thoonen
    Jeroen Renting
    Tim Schouten
    Marciano Hendriks
    Rick Hendriks
    Bas Bosma
    Glenn Janssen
    Nick Rientjes
Vogeldrager : Werner Derksen
Stand : mei 2022    
     

 

De officieren dragen met uitzondering van de vendeliers een sabel.
Het sabel van de commandant is het oudst en het meest bewerkte sabel van het officierenkorps.

 sabel-handvat

Het schuttersgilde Eendracht Maakt Macht neemt in principe alleen deel aan een concours welke georganiseerd wordt door een van de schutterijen uit de gemeente Rijnwaarden bij gelegenheid van een jubileum.
In de loop der jaren zijn door het officierenkorps talloze prijzen gewonnen op bovengenoemde concoursen.
Individuele prijzen (medailles) worden door de officieren zelf gedragen, korpsprijzen worden beheerd door de Stichting Gilde-attributen.