Het schuttersgilde Eendracht Maakt Macht is ingeschreven in het verenigingenregister van de Kamer van Koophandel.
Het bestuur, de Senaat, wordt gekozen door de leden en is belast met de organisatie van het schuttersfeest en het beheer van de eigendommen van het Gilde. Het kostbare koningszilver, alle overige medailles en vaandels zijn ondergebracht in de Stichting Gilde-attributen. Het bestuur van deze stichting wordt gevormd door het Dagelijks bestuur van het Gilde en de burgemeester van Rijnwaarden is Toezichthouder.

“Afhalen van het vaandel ten gemeentehuize”

 

Kermis 2013 – Senaat.

Zittend van links naar rechts : W. Geurts, P. Teunissen, J. Lamers, M. Wilde, Th. Boerhof.

Staand van links naar rechts : J. Wieland, H. v Megen, G.vd Weijer, Th. Lamers, E. Tonissen, R. Gerritzen.

 

Kermis 2013 – Officierenkorps.
(tijdens het 75-jarig officierenjubileum)

 

Kermis 2008 – Leo Harmonie.