Lokatie: Gildehuis, Dorpsdijk 16 te Lobith.

Er vinden jaarlijks 3 ledenvergaderingen plaats.

  • De drukst bezochte vergadering is de Hemelvaartvergadering. Deze vergadering wordt tevens als het begin van de schuttersfeesten gezien.
  • De Jaarvergadering vindt statutair plaats in de maand Maart. In deze vergadering worden de jaarstukken behandeld en legt het bestuur verantwoording aan de leden af over het gevoerde financiële beleid.
  • Op verzoek van de leden is er de afgelopen jaren enkele weken na de kermisviering een evaluatievergadering gehouden, waarin wordt teruggekeken op de kermisviering.