De Senaat

Het bestuur van het Gilde, hierna te noemen: “de Senaat”, bestaat uit tenminste negen en maximaal dertien senatoren, die minstens drie jaar schutter zijn, de leeftijd van vijfentwintig jaar hebben bereikt en die niet nader dan in de derde graad van bloed- of aanverwantschap tot elkaar mogen staan. De verkiezing heeft jaarlijks plaats in een Algemene Ledenvergadering in de maand maart.

Anno 2022 bestaat de Senaat uit:

R. Gerritzen : President
M. Lamers : Secretaris (vice President)
T. Sterrenburg : Penningmeeester
W. Geurts : Senator (2e Penningmeester)
J. Wieland : Senator
B. van der Ent : Senator
M. Voss : Senator
R. Tankink : Senator
R. Peters : Senator
E. Wienhoven : Senator (2e Secretaris)
D. Banning : Afgevaardigde officierenkorps

 

Foto Kermis 2022.

Senaat-2016
Onderste rij van links naar rechts: W. Geurts, T. Sterrenburg, R. Gerritzen, M. Lamers en E. Wienhoven.
2e rij van links naar rechts: R. Peters, B van de Ent, R. Tankink, M. Voss,en J. Wieland.