De Senaat

Het bestuur van het Gilde, hierna te noemen: “de Senaat”, bestaat uit tenminste negen en maximaal dertien senatoren, die minstens drie jaar schutter zijn, de leeftijd van vijfentwintig jaar hebben bereikt en die niet nader dan in de derde graad van bloed- of aanverwantschap tot elkaar mogen staan. De verkiezing heeft jaarlijks plaats in een Algemene Ledenvergadering in de maand maart.

Anno 2018 bestaat de Senaat uit:

Th. Boerhof : President
M. Wilde : Senator (vice President)
R. Gerritzen : Penningmeeester
M. Lamers : Secretaris
W. Geurts : Senator (2e Penningmeester)
J. Wieland : Senator
E. Tonissen : Senator
M. Voss : Senator
R. Tankink : Senator
E. Wienhoven : Senator (2e Secretaris)
D. Banning : Afgevaardigde officierenkorps

 

Kermis 2017 – Senaat.

Senaat-2016

Onderste rij van links naar rechts: W. Geurts, R. Gerritzen, Th. Boerhof, M. Lamers en E. Wienhoven.
2e rij van links naar rechts:  J. Jansen, M. Voss, R. Tankink, M. Wilde, E. Tonissen en J. Wieland.
De Senaat wordt geflankeerd door de vaandelofficieren M. Timmermans (links) en T. Eveleens (rechts met vaandel).