Het is 24 juni in het jaar van de Vrede van Munster: 24 juni 1648. In het Tolhuys te Lobith wordt met schriftelijke toestemming van Friedrich Wilhelm, keurvorst van Brandenburg een schutterij opgericht.

toren

De voornaamste doelstellingen waren het jaarlijks vieren van het schuttersfeest met als hoogtepunt het schieten op een vogel of schijf en voorts de onderlinge saamhorigheid te bevorderen, niet alleen door te feesten, maar ook door bij de begrafenis van een gestorven gildebroeder hem de laatste eer te bewijzen.

Wie de vogel van de paal schoot of de roos trof, was voor een jaar koning van het gilde en moest aan het gilde een zilveren schild schenken dat aan de koningsketen werd bevestigd.
Het oudste schild dateert dan ook uit 1648.

1648-voor

 

En nu, meer dan 360 jaar later wordt het schuttersfeest nog steeds op dezelfde manier gevierd…………

De geschiedenis van het Gilde is vastgelegd in het door de bekende streekhistoricus drs. G.B. Janssen geschreven boek “Rondom de dikke toren”, uitgegeven ter gelegenheid van het 350 jarig bestaan in 1998