Het Officierenkorps.

Het Gilde kent een Korps Hoogwaardigheidsbekleders genaamd het Officierenkorps. Artikel 8 van de Statuten beschrijft de taken en samenstelling van het Korps. De leden van het ge-uniformeerde korps worden elk jaar tijdens de Hemelvaartvergadering benoemd, echter de praktijk leert dat de meeste leden officier voor het leven zijn.

 

Officieren-2016

Het officierenkorps bestaat uit :

Commandant : Piet Mulder
Kapitein : Wim Buil
  : Rob Wilde
Adjudanten : Erik-Jan Langenhof
    Theo Lintsen
Ordonnansen : Mart Bodde
    Fedor Naterop
Vendeliers : Daan Verborg
    Hans van de Weijer
    Robin Seising
    Bjorn Verhey
    Daan ten Berge
    Dave Banning
Luitenanten : Sjaak Geurds
    Bennie Heebing
    Tom Klutman
    Hans Smeeten
    René Janssen
Vaandel Officieren : Wilbert Stapelvoort
    Peter Verkammen
    Roel Peters
    T. Eveleens
    Michiel Timmermans
    Jeroen van der Werf
 Stand : mei 2017    
     

 

De officieren dragen met uitzondering van de vendeliers een sabel.
Het sabel van de commandant is het oudst en het meest bewerkte sabel van het officierenkorps.

 sabel-handvat

Het schuttersgilde Eendracht Maakt Macht neemt in principe alleen deel aan een concours welke georganiseerd wordt door een van de schutterijen uit de gemeente Rijnwaarden bij gelegenheid van een jubileum.
In de loop der jaren zijn door het officierenkorps talloze prijzen gewonnen op bovengenoemde concoursen.
Individuele prijzen (medailles) worden door de officieren zelf gedragen, korpsprijzen worden beheerd door de Stichting Gilde-attributen.