Een geslaagd nieuwjaarsbal in Lobith zaterdagavond. De biertjes gingen mee de dansvloer op. FOTO THEO KOCK theo kock persfotografie

Lobith mag rekenen op twee feesten bij schutterij.

Met een nieuwjaarsbal werd zaterdag bij schuttersgilde Eendracht Maakt Macht (EMM) in Lobith het jubileumjaar afgetrapt. De Lobithse schutterij bestaat 375 jaar.

En 375 jaar is een beste tijd, beseft bestuurslid Mark Lamers van EMM. ,,Er zijn vandaag de dag niet veel verenigingen die zoiets kunnen zeggen. Daar zijn we als EMM Lobith erg trots op.”

Zodoende staat het schuttersgilde dit jaar groots stil bij het 375-jarige bestaan. ,,De laatste twee jaar wilden we al allerlei voorbereidende activiteiten doen, maar corona gooide roet in het eten. Dit is de eerste keer dat we echt iets kunnen doen”, zegt het bestuurslid over het bal van afgelopen zaterdag.

EMM zag zich genoodzaakt om entree te vragen bij het schuttersbal. Lamers: ,,De laatste twee jaar is er geen extra geld binnengekomen om dit jubileumjaar te financieren. Daarom hebben we dit besloten. Maar ook het bestuur en ons koningspaar heeft een kaartje gekocht. We maken geen uitzonderingen.”

Het geld is nodig voor de organisatie van de overige activiteiten, vooral het jubileumweekend eind september. Deze staat los van het normale schuttersweekend dat start op de zaterdag na Hemelvaartsdag. ,,Waarom we alsnog twee weekenden kiezen? Nou, dit vinden we heel speciaal. Dat wil je apart vieren”, zegt Lamers.

1648
Allemaal leuk zo’n jubileumjaar. Maar wat is nou eigenlijk de historie van EMM Lobith? Het schuttersgilde werd opgericht op 24 juni 1648. Vlak na de Vrede van Munster (15 mei 1948), het einde van de Tachtigjarige Oorlog in het toenmalige Nederland.

Lobith viel in deze tijd onder het hertogdom Kleef. Diens vorst, Frederik Willem I, verleende het dorp in juni 1648 toestemming om een schutterij op te richten. Als tegenprestatie moesten de schutters de vorst bijstaan tijdens conflicten.

De oprichting van de schutterij gebeurde in het toenmalige kasteel Het Tolhuis, dat min of meer stond op de plek van het huidige Gildehuis. Daar viert EMM sinds jaar en dag de schuttersfeesten.

Het voornaamste doel van de schutterijen was sinds de oprichting vooral het vieren van het jaarlijkse schuttersfeest. Onder meer om de onderlinge saamhorigheid te bevorderen. Een van de onderdelen was het schieten op een vogel of een schijf. De winnaar – de koning – moest twee vaten bier schenken aan de schutterij en een zilveren schild leveren voor de koningsketen.

Deze keten wordt vandaag de dag nog steeds gedragen door de schutterskoning. ,,164 stuks inclusief Thorbecke-zilver. Het oudste schildje dateert uit 1648″, zegt Lamers trots.

Lamers denkt dat de EMM nog steeds een belangrijke verbindende factor is in het dorp. Hij verwacht dan ook dat de schutterij nog lang zal bestaan en hoopt het 400-jarig bestaan mee te maken in 2048. Pas dan staat er weer een nieuw jubileumfeest gepland.

Is EMM Lobith het oudste gilde van Gelderland?

EMM Lobith bestaat 375 jaar, maar is het schuttersgilde daarmee de oudste van Gelderland?

‘Nee”, zegt Wim Sanders resoluut. Hij is voorzitter van de Gelderse Schuttersfederatie St. Hubertus. Daar horen een aantal oudere gilden bij. ,,We hebben er een aantal die meer dan 450 jaar oud zijn en soms nog ouder.”

Onder andere in Huissen; daar werd het eerste schuttersgilde in 1411 opgericht. Het huidige St. Gangulphusgilde ontstond in 1536 uit een fusie van twee gilden, het St. Laurentiusgilde werd in 1661 opgericht. ,,Dat heeft alles te maken met het feit dat Huissen een stad is. Daar waren al eerder schuttersgilden. Deze werden in de middeleeuwen opgericht en hadden de taak de orde in de stad te bewaken. Een soort vroege politie”, zegt Sanders. ,,Deze functie had de schutterij in Lobith ook, maar een stuk minder.”

Dat wil in zijn ogen niet zeggen dat het 375-jarige jubileum minder gedenkwaardig is. ,,Natuurlijk is dat bijzonder. Daar moet je vooral stil bij blijven staan en het blijven koesteren.” EMM Lobith is dus niet de oudste, maar wel een van de ouderen. Sanders: ,,Veel verenigingen zijn 100 tot 125 jaar oud. Maar dat zijn schutterijen, geen gildes. Die werden opgericht ter vermaak, niet ter handhaving.”

Door Pim Gerritzen van de Gelderlander.