JUBILEUMBOEK E.M.M. 375 JAAR

Het concept van het jubileumboek bevindt zich al in een vergevorderd stadium. Niet in de laatste plaats dankzij de vele verhalen, anekdotes en foto’s die door verschillende mensen gevraagd en ongevraagd zijn aangeleverd.

Dit alles staat garant voor een voor velen herkenbaar boekwerk, waarin veel schutters zelf een hoofdrol vervullen. Werden we in de beginfase van het schrijven van dit boek enigszins tegengewerkt door de corona-perikelen waardoor één op één gesprekken niet of nauwelijks mogelijk waren, de daarvoor in de plaats gekomen schriftelijke bijdragen waren van goede kwaliteit.
Herkenbaar wordt het boek ook, omdat we geprobeerd hebben zoveel mogelijk foto’s te plaatsen waarop zo veel mogelijk schutters zichtbaar zijn.

Het jubileumboek krijgt de zeer pakkende titel: “Van zilver, trots & harmonie”. Deze titel dekt volledig de lading. Drie woorden die alle drie een meervoudige betrekking hebben op ons mooie kleurrijke schuttersgilde.

Zilver – uiteraard de verwijzing naar het waardevolle Koningszilver, het mooiste en meest uitgebreide kazuifel met Koningsschilden in de wijde regio.
Tevens de verwijzing naar de 25 jaren na ons 350-jarig jubileum in 1998 die in dit boek beschreven worden.

Trots – het gevoel dat elke schutter herkent, omdat hij lid is van het schuttersgilde Eendracht Maakt Macht, een in vele opzichten unieke vereniging.
De trots die elke Koning uitstraalt als hij met het Koningszilver omhangen het middelpunt is van het schuttersfeest en de trots van prijswinnaars op hun prijsmedaille.

Tenslotte harmonie wat verwijst naar de saamhorigheid tussen jong en oud, maar zeker ook naar de Leo harmonie die ons sinds jaar en dag trouw begeleidt als we uittrekken.
Het boek bevat een aaneenschakeling van persoonlijke herinneringen, hilarische anekdotes en belevenissen tijdens de vele activiteiten waar het gilde bij betrokken is
geweest en geeft een inkijkje in wat er achter de bestuurstafel plaatsvindt….

Kortom een boek wat niet mag ontbreken in de boekenkast van een schutter of eenieder die het Gilde Eendracht Maakt Macht een warm hart toedraagt.

Mark Slinkman Michiel Wilde