ALGEMENE  LEDENVERGADERING HEMELVAARTSDAG  29 MEI 2014
 

AGENDA. 

 • Opening , mededelingen.

 • Ingekomen / uitgaande stukken.

 • Notulen van  de Algemene ledenvergadering op  28 maart  j.l.

 • Afscheid oud-senatoren en oud-officieren.

 • Verslag Stichting Gilde attributen.

 • Kermisviering 2014.
  – Huisregels en overige huishoudelijke mededelingen.
  – Benoeming begrafeniscommissie.
  – Benoeming hoogwaardigheidsbekleders.

 • Kermisprogramma.

 • Rondvraag en sluiting.

  Lobith ,  April  2014.                                   De president van het Gil­de

  

N.B. U wordt vriendelijk verzocht om tijdens de Hemelvaartsvergadering (alleen) uw lidmaatschapsmedaille te dragen.